תקנון האתר

א. כללי

 1. מסמך זה מפרט את תנאי השימוש באתר http://hommyfood.co.il/(להלן: "האתר").
 2. בכל עניין הקשור לאתר ניתן לפנות לבעלי האתר (להלן: "בעל האתר(" בדואר אלקטרוני: info@hommyfood.co.il
 3. ניתן למצוא את האתר בכתובת האינטרנט  http://hommyfood.co.il תנאי שימוש אלה חלים על שימוש בכל עמודי האתר ובכל מתחם המופעל תחת כתובת זו, בין שהוא נצפה דרך רשת האינטרנט ובין שנצפה דרך רשת תקשורת אחרת, כגון רשת סלולרית , או בכל דרך אחרת, וכן ימשיכו לחול אם האתר יועתק לכל כתובת אחרת או נוספת ו/או אם הגישה אליו תהיה באמצעות כל כתובת אחרת.
 4. כניסה לאתר, או עשיית כל שימוש אחר בו, לרבות גלישה בו ורכישה באמצעותו, על-ידך ייחשב כהסכמה לתנאי שימוש אלה. לכן, תנאי השימוש מהווים חוזה בין בעל האתר לבינך לכל דבר ועניין. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש הינך מתבקש לחדול מעשיית שימוש בו. ניסינו לנסח את תנאי השימוש באופן שיהיו מובנים. עם זאת, במידה וברצונך לשאול שאלה כלשהי בנוגע לתנאי השימוש, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת info@hommyfood.co.il .
 5. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) אנא אל תשתמש באתר זה בכל דרך שהיא אלא אם קיבלת לכך את הסכמת הוריך, או האפוטרופוס החוקי שלך.
 6. בעל האתר רשאי לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס בתוקף עם פרסומו באתר. לכן מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן סדיר עבור שינויים או עדכונים.
 7. בנוסף לתנאי שימוש אלה, מפורסמת באתר מדיניות הפרטיות של בעל האתר. שם ניתן למצוא את התחייבויות בעל האתר בכל מה שקשור למידע שאנו אוספים ועל השימוש שייעשה במידע שאתה מוסר לנו אגב שימושך באתר. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

ב. זכות שימוש באתר

 1. אתר זה מפרסם מידע אודות מתכונים, מזון ונושאים אחרים. המידע מסופק כשירות לציבור ובהעדר אחריותו כמפורט ביתר פירוט בפרקים "העדר אחריות" ו"חומרי צד ג'".
 2. השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי שימוש אלה. כל מי שעושה שימוש באתר ייקרא להלן "משתמש".
 3. בעל האתר רשאי לקבוע לפי שיקול דעתו כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על-פי הרשמה על-ידי משתמש. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה להיות מדויק ואמיתי.
 4. זכויות השימוש באתר, בחשבון, בשם המשתמש והסיסמה, אם יוקצו כאלה, הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בהן כל צד ג'.
 5. בעל האתר רשאי לבטל כל זכות שימוש, חשבון, שם משתמש או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. כל פעילות בחשבון, בשם משתמש ובסיסמה הנה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, בשם המשתמש שלך או בסיסמה, עליך להודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר. עם זאת, הודעה זו לא תטיל כל אחריות על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.
 7. בעל האתר רשאי לאסור על משתמש לעשות שימוש באתר, למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו ו/או לכל תחום באתר ו/או לשם משתמש ו/או לסיסמה בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה למשתמש כל אחריות בקשר לכך.
 8. המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים באתר לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל וירוס ו/או תולעת ו/או תוכנות ריגול ו/או יישומים אחרים העשויים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או להפריע ו/או למנוע מהם להשתמש באתר, לרבות שליחת הודעות ו/או שאלות בתדירות ו/או בכמות בלתי סבירה, שימוש בזוחלים, רובוטים וכיו"ב. עם זאת למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את האתר כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש. המשתמש מאשר ויודע בזאת כי במידה ויעשה כך יהיה חשוף לתביעה משפטית ויחויב בפיצויים.
 9. שימוש בפורומים, בלוגים, טוקבקים, צ'אטים וכל אזור אינטראקטיבי אחר באתר מותר בכפוף לתנאי שימוש וכללי אותם מתחמים.

ג. השימוש באתר

 1. חל איסור חמור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.
 2. משתמש אשר נדרש למסור פרטים לגבי זהותו מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. מובן משתמש לא תתחזה לאחר או תספק לאתר מידע חלקי, שגוי או שקרי.
 3. חלק משירותי האתר יינתנו בכפוף למסירת פרטי התקשרות וזיהוי. המשתמש אינו חייב למסור מידע זה אך יתכן שאי מסירת המידע תגביל את הגישה לשירותי ולתכני האתר.
 4. השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא אינו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא הימנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע"י משתמש קטין או שאינו כשירה לביצוע פעולות משפטיות תעשה אלא לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או על פי מינוי או מיופה הכוח כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 לפי העניין (להלן בקיצור: הנציגה) בתנאיי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג לשימוש באתר על פי תקנון זה. כל פעילות שתבוצע באתר ע"י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחה ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.
 5. הקניין הרוחני באתר בתכניו ובשירותיו (לרבות עיצובים, תמונות, סמלילים, מלל, וכל סימן מסחר או תוכן שיש בו זכות יוצרים מסוג כלשהו) נמצא בבעלות האתר או בבעלות צדדים שלישיים. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש כל זכות בקניין הרוחני שקשור בהם. שימוש בקניין הרוחני שמצוי באתר אסור לחלוטין, אלא לאחר קבלת אישור מפורש בכתב מהאתר.
 6. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות או דומות להן:
 1. להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
 2. ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמשת בהיקף סביר.
 3. להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר, לעכב או למנוע גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר הגישה אליהם כרוכה בתשלום.
 4. לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
 5. לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
 6. לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
 7. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר שלא במסגרת שימוש פרטי סביר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד.
 8. לפרסם באתר פרסום בעל אופי פוגעני, מיני, פרובוקטיבי (לרבות מתכונים בצורת איברי גוף מוצנעים), מאיים, שיש בו בכדי להטעות, שיש בו משום תועבה, לשון הרע או פגיעה בפרטיות של אדם או שהוא בעל אופי בלתי הולם. בתוך כך להעלות לאתר מידע העלול לזהות משתמשת אחרת שלא ברצונה או בניגוד לדין.
 9. לפרסם במקום כלשהו, במרשתת ובכלל, פרסום כוזב, לא מדויק, משמיץ, משפיל או שיש בו משום לשון הרע כלפי האתר או צוות האתר.
 10. לפרסם באתר חומר בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר.

ד. קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, מתכונים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר (למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן) שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.
 2. בעל האתר אינו מתיימר להיות בעל זכות יוצרים בתכנים שאינם מוגנים בזכויות יוצרים, כגון מידע ונתונים או רעיונות (להבדיל מאופן הבחירה, הסידור והביטוי של אלה). עם זאת, בעל האתר משקיע משאבים רבים, זמן ועבודה בליקוט ופרסום תכנים אלה והוא מעמידם לרשות הציבור בהתאם לתנאי שימוש אלה.
 3. אין ליצור כל עותקים של אתר זה ו/או של התכנים באתר זה, או כל חלק מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ואין להעבירם או העמידם לרשות הציבור, לבצעם בפומבי, לשדרם, להשכירם ו/או ליצור כל יצירה נגזרת במבוססת עלים ללא היתר מפורש מראש ובכתב מבעל האתר.
 4. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.

ה. תוכן גולשים

 1. האתר מאפשר למשתמשים להעלות, לפרסם ולהציג תכנים שונים כדוגמת מתכונים, ביקורות, דירוגים, חוות דעת, טיפים וכו' (להלן: תוכן גולשים). צוות האתר לא מסוגל לעמוד בכל רגע נתון על טיבו, מהותו, חוקיותו ונכונותו של כל תוכן גולשים המועלה לאתר. על כן האתר איננו אחראי לתוכן גולשים המוצג באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה בגין נזק שנגרם כתוצאה מתוכן גולשים או מהסתמכות עליו.
 2. גולש או מי מטעמו אשר מעלה לאתר תוכן גולשים יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה או נזק שינבעו מתוכן זה ומשימוש בו על ידי אחרים.
 3. כל משתמש באתר מתחייב שלא להעלות תוכן בניגוד להוראות תקנון זה. משלוח חומרים ותכנים לאתר מהווה אישור לכך שכל זכויות היוצרים בהם מצויות בבעלות המשתמש וכי הדבר נעשה בהתאם לכל דין. משלוח תכנים לאתר (לרבות מתכונים) הוא בבחינת העברה לאתר של כל זכות יוצרים כלכלית בתכנים אלו ומחילה (כלפי האתר וכלפי כולי עלמא) על זכות היוצרים המוסרית בהם. האתר יורשה לעשות בתכנים אלו כבשלו- שימוש מסחרי, פרסומי ואחר בכל מקום ובכל עת לרבות להעבירם לצד ג' על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 4. יובהר כי האמור מתייחס לכלל האתרים הקשורים ב"אוכל טוניסאי מבית אמא" לרבות ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק ואינסטגרם. האתר שומר על זכותו לפרסם כל תוכן וחומר שמועלה ע"י גולש בכל אתרי ועמודי "אוכל טוניסאי מבית אמא" במרשתת ובפרט ברשת הפייסבוק.
 5. אין במשלוח תוכן לאתר ואין בפרסומו משום התחייבות של האתר שתכנים אלו יפרסמו או יוסיפו להתפרסם.
 6. משתמש רשאית לבקש מהאתר להסיר ו/או לערוך מתכונים ו/או תכנים אחרים והאתר יתייחס לבקשתה זאת ע״פ שיקול דעתו הבלעדית ויהיה רשאי לסרב להסרה ו/או לעריכה של תכנים שהועלו לאתר ואשר לדעתו פוגעים בזכויות האתר במתכונים או בתכנים בעת שהוענקו לאתר בעת פרסומם לראשונה באתר. למען הסר ספק אין בעריכת או בהסרת תכנים שהועלו לאתר בכדי לפגוע בהעברת זכויות היוצרים לאתר (העברה שבוצעה עם המשלוח הראשוני של התכנים לאתר, כאמור לעיל).
 7. חלק מתכני האתר עשויים להיות ניתנים לדירוג או חשופים לתגובות ולהערות משתמשות אחרות. צוות האתר לא מפקח על דירוגים ותכנים אלו, הם לא משקפים את דעת האתר ולא תשמע כל טענה כנגד האתר ביחס אליהם. עם זאת, במקרה בו נתקלת בתכנים לא ראויים אנא הודיע לנו על כך.
 8. מובן שהאתר רשאי להסיר או למנוע פרסום של תכנים גסים ולא נאותים (לא כל שכן כאלו שיש בהם משום עבירה על החוק) או כאלה שעומדים בניגוד לרוח ולמטרות האתר. הדבר יעשה על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר ולא תשמע כל טענה בשל כך. האחריות הבלעדית על תוכן גולשים היא של המשתמש אשר מסר אותו לפרסום.

ו. חומרי צד ג'

 1. חלק מהמידע והתכנים האחרים המפורסמים באתר, לרבות חומר הפרסומי המופיע באתר, ובכלל זה צילומים, איורים, טקסטים ותיאורים אחרים של מוצרים ושירותים, וכן התכנים בבלוגים, ובפורומים, טוקבקים ועוד וכן כל מידע ו/או תכנים אחרים המפורסמים באתר זה על-ידי צדדים שלישיים, לרבות, טקסטים, גרפיקה, תמונות וצילומים (להלן: "חומרי צד ג") מפורסמים על-ידי המפרסמים בלבד ועל אחריותם הבלעדית. בעל האתר אינו אחראי לחומר זה ו/או לתוכנו.
 2. זכויות היוצרים והזכויות האחרות בחומרי צד ג' שייכות לבעל האתר בלבד לאחר פרסומם.
 3. ככל שבעל האתר מאפשר ו/או יאפשר למשתמשים להעלות חומרים כלשהם לאתר, אזי בהעלאת חומר לאתר, לרבות חומר המוגן בזכויות יוצרים, מצהיר המשתמש כי הוא בלבד בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והמבצעים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר, וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בדין.
 4. המשתמש מעניק לבעל האתר, בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו ו/או במקומו, רישיון להעתיק את החומר ו/או כל חלק ממנו, וכן לפרסמו, להציגו, לשדרו, להקרינו, להשמיעו ולבצעו בפומבי בדרך אחרת, להעבירו ו/או להעמידו לרשות הציבור, להשכירו, להפיצו וכן לערכו בכל דרך וליצור ממנו יצירות גזרות, הכל במסגרת האתר וכן באתרים, בפורומים, בקבוצות פייסבוק הקשורים אליו, בין שיפעל ו/או יפעלו בכתובת הנוכחית ובין שיפעלו בכתובת אחרת, וכן בכל אמצעי מדיה אחר, ובכלל זה דפוס ואמצעי מדיה אלקטרוניים אחרים, ובאמצעות כל סוג של תקשורת או טכנולוגיה קיימים או עתידיים, ללא הגבלה במקום או בזמן.
 5. בעל האתר אינו יכול לוודא ואינו מוודא בפועל נכונות כל מידע ו/או נתון ו/או דיוקו ו/או את זכותו של המפרסם לפרסם את המידע, והמידע מתפרסם על-פי הצהרתו של המפרסם כי המידע הנו נכון ומדויק. כמוכן בעל האתר אינו יכול ואינו מוודא בפועל את זכויותיו של המפרסם בכל תכנים המפורסמים על-ידו. התכנים מתפרסמים על-פי הצהרת המפרסם כי הוא בעל מלוא הזכויות בתוכן ו/או כי הוא רשאי לפרסמו וכי אין בו כל פגיעה בזכות צד ג' כלשהי.
 6. אין לפרסם באתר זה, בין כמפרסם, בין כמשתתף בפורום או בכל מתחם אחר, ובין בכל דרך אחרת, כל חומר שיש בו משום הטעיית צרכנים ו/או פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או בטעם הטוב ו/או שמהוה תועבה ו/או שיש בו משום הפרת זכות יוצרים ו/או זכות מבצעים ו/או ו/או סימן מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת ו/או משום פגיעה בכל זכות חוקית אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד אחרים ו/או שיש בו משום עוולה אחרת ו/או עבירה מכל סוג.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפרסם באתר זה כל מידע ו/או נתון ו/או תוכן שאינו קשור לנושא האתר. אין לפרסם באתר כל מידע שמציע ו/או מפרסם כל אדם ו/או עסק ו/או מוצר ו/או שירות, ללא אישור בכתב ומראש מבעל האתר.
 8. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות (אך אינו מתחייב) לבצע הגהה על חומרים שישלחו או שיעולו לאתר, לשנות את תוכנם, ולהסירם או חלק מהם הכל, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר וללא מתן הודעה מראש.

ז. רכישה והזמנת מוצרים באתר

 1. הזמנת המוצרים המוצעים באתר תעשה על ידי המשתמש ישירות באמצעות האתר או באמצעות הטלפון. מילוי או מסירת כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.
 2. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
 3. ככלל הרכישות באתר יבוצעו דרך ממשק אינטרנטי באמצעות כרטיס חיוב (שייקרא להלן כמקובל בציבור: 'כרטיס אשראי'). הכל באמצעות דף סליקה מאובטח של חברות הסליקה של כרטיס האשראי
 4. על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במהלך הרכישה. בין היתר יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), פרטי אמצעי חיוב, כתובת דוא"ל למשלוח קבלה וכתובת פיזית למשלוח ההזמנה.
 5. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של התקנון ובנסיבות מסוימות אפשר שיינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשת בהקשר זה.
 6. לאחר השלמת הליך הרכישה וקבלת אישור חברת האשראי, יועברו פרטי העסקה לספק או לספקים של המוצרים הכלולים בעסקה. יובהר כי האתר יחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בגין רכישת המוצרים עם השלמת הרכישה באתר.
 7. תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה באתר (להלן: אישור רכישה) בדוא"ל שיכלול חשבונית ואת פרטי המוצרים שכלולים בעסקה.
 8. במקרה בו הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש להסדיר את התשלום. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את פרטי ההזמנה או את המוצרים שנכללו בה. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור חברת האשראי או, לחילופין, יומצא תשלום אחר עבורה לשביעות רצון האתר.
 9. האתר ראשי לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריפי המשלוח ללא הודעה מוקדמת. המחיר המחייב את האתר ואת המשתמש הוא מחיר המוצר שיהא בתוקף בזמן קבלת אישור רכישה מהאתר.
 10. מכירות קבוצתיות עשויות להיות תלויות בהגעה למספר מסוים של הזמנות כי שיצוין בפרטי המכירה באתר. לא התקבלו באתר די הזמנות כאמור, תבוטל המכירה והסכומים ששולמו (אם שולמו) ביחס אליה יושבו במלואם למשתמשות.
 11. יודגש כי ההצעות באתר מוגבלות בזמן. האתר שומר על זכותו להפסיק כל מכירה (לרבות מכירה קבוצתית) בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
 12. הצעות למתן שירותים לרוב יוגבלו בזמן כפי שמצוין בפרטי ההצעה. רכש משתמש זכות לאספקת שירות ולא עשתה בו שימוש טרם תוקפו פג, לא זכאית להחזר או לזיכוי כלשהו בגין רכישה זו.
 13. כאמור האתר משתדל לנצל את כוח הקנייה המאוחד של חבריו על מנת להשיג הצעות ומחירים טובים ככל האפשר. עם זאת האתר לא מתחייב שמחירי המוצרים המוגים בו נמוכים ממחיר מוצרים זהים או דומים באתרים אחרים במרשתת או בחנויות פיזיות (שלא במרשתת).
 14. על המשתמשים להשתמש במוצרים שנרכשו באתר בהתאם להוראות המופיעות עליהם. האתר לא יהיה אחראי לשימוש שלא בהתאם להוראות אלו או שלא בהתאם למטרות להם נועד המוצר.
 15. יודגש כי המוצרים נשלחים ללקוח ישירות ממלאי הספקים השונים (ככל מבלי שהם עוברים דרך משרדי או מחסני האתר). הזמנת ואספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי הספקים ומותנית כאמור באישור התשלום ובקבלת אישור רכישה מהאתר. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי הספק לא יהא האתר מחויב באספקתו. למשתמש לא תהייה כל טענה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם לה או לצד שלישי. בנסיבות אלו, האתר ישיב כל סכום ששילמה המשתמשת במסגרת ההזמנה, או יבטל את החיוב בחברת כרטיסי האשראי.
 16. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים לרכישה מרחוק או לעסקת אינטרנט.
 17. מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות מהותית בתיאור המוצר או בתמונת המוצר, האתר רשאי, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
 18. הצבעים ושמות הצבעים של המוצרים המוצגים באתר הם לצרכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין צבעי המוצרים כפי שהם מוצגים באתר (או על מסך המשתמש) ובין צבעי המוצרים בפועל. לא תשמע טענה בדבר הבדלי גוון או צבע, או ביחס לשמות הצבעים באתר, כאמור.
 19. האתר שומר את הזכות לסרב לקבל הזמנה ממשתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש אשר רכישתו לא התאפשרה או בוטלה.

ח. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2. לא ניתן לבטל את עסקה הכוללת מספר פריטים ביחס למי מהפריטים בנפרד. ביטול העסקה יעשה ביחס לכלל הפריטים והמוצרים שנכללו בעסקה.
 3. ביטול עסקה טרם שהמוצרים הכלולים בה נמסרו למשלוח תעשה על יד משלוח בקשה מתאימה לכתובת הדוא"ל של האתר או באמצעות טופס 'צור קשר' שבאתר. הבקשה תכלול את פרטי ההזמנה ואת פרטי המשתמשת. בקשות שאינן בכתב או בקשות חסרות שלא מאפשרות זיהוי ודאי, לא תתקבלנה ויראו בהן כאילו לא נשלחו כלל. במקרה זה סכום העסקה יוחזר במלואו למשתמשת דרך אמצעי התשלום בו בוצע התשלום.
 4. האתר שומר על זכותו לבטל עסקה (גם לאחר שנשלח אישור רכישה ללקוחה) מטעמים שונים, לרבות במקרה של טעות בפרטי ובמחירי המוצרים הכלולים בעסקה, במקרה בו מי מהמוצרים הכלולים בעסקה אינם ניתנים להספקה ע"י הספק ובמקרה שיגלה כי המשתמשת פעלה בניגוד לתנאי התקנון. הודעה על ביטול עסקה ע"י האתר תימסר לכתובת הדוא"ל של המשתמשת.
 5. לאחר שהמוצרים הכלולים בעסקה נמסרו למשלוח, ניתן לבטל את העסקה תוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת אישור על השלמת העסקה מהאתר. בקשת הביטול תתבצע בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל info@tunisianfood.co.il  ותכלול פרטים מלאים לגבי ההזמנה וזהות המשתמשת. עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי החיוב שמסרה המשתמשת בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח – לפי הנמוך מבין השניים. הזכות לביטול העסקה מותנית בכך שהמארז יוחזר על ידי המשתמש לכתובת שתשלח למשתמש באופן פרטני על ידי האתר באריזתו המקורית ומבלי שנפל במארז ובפריטים שבתוכו כל פגם ולא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכות האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו הוא זכאי על פי כל דין.
 6. החלפת מוצר איננה אפשרית.
 7. המשתמשת מתבקשת לפרט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה או להחלפת המוצר.
 8. האתר לא יאפשר ביטול עסקה ולא יהא אחראי לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר למים, לחות, קרינה, חום או לכל לתנאים סביבתיים חריגים על ידי המשתמש.
 9. האתר מתחייב לספק למשתמש מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח לאתר בכתב ומיד על כל אי התאמה או פגם, ולא יאוחר ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת המוצר.
 10. האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יתקן את הפגם או את אי ההתאמה או לחילופין יחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. בכל מקרה לא יוחלף מוצר פגום באחר טרם הגעת המוצר הפגום לחזקת האתר או מי מטעמו.
 11. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה או החלפה – עלות המשלוח או ההעברה של המוצר בחזרה לאתר יחולו על המשתמש בלבד. עם זאת במקרה בו צוות האתר יחליט להחליף מוצר בשל פגם או אי התאמה שלא באחריות המשתמש, משלוח המוצר החלופי יהא על חשבון האתר.
 12. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה בין היתר במקרים הבאים: טעות (לרבות טעות אנוש) בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיוצא בזה אשר הופיעו באתר; הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם או לתקנון או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי האתר תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידה.

ט. אספקת מוצרים

 1. יש לוודא שפרטי המוצר והכתובת למשלוח שהוזנו על ידי המשתמשת, נכונים. האתר לא יישא באחריות במקרים בהם תהליך ההזמנה בוצע ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי.
 2. לאחר השלמת הרכישה באתר וקבלת אישור רכישה כאמור, ההזמנה תועבר לספק להמשך טיפול והוא אחראי למשלוח המוצר לכתובת פיזית למשלוח כפי שהוזנה באתר. ביחס לחלק מהמוצרים, תוצע אפשרות לאיסוף עצמי ע"י המשתמשת ממיקום ובזמנים שיצוינו.
 3. המשלוח יתבצע באמצעות חברות שליחות (לרבות דואר ישראל) המספקות שירותים לאתר, לספק המוצר או ליבואן המוצר ועל פי תקנוניהם. האתר לא יהיה אחראי על הפריטים שהוזמנו לאחר שנמסרו למשלוח.
 4. האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב באספקת מוצרים אשר אינו נובע ממעשיו, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמשת, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים, בעיות מלאי, כוח עליון או כל מקרה אחר שאינו בשליטת האתר. כמו כן האתר לא יהיה אחראי לתקלות הנובעות משירות השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של שירות השליחות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטת האתר.
 5. ככלל משלוח המוצרים יתבצע ממלאי הספק בהתאם למועדי ההספקה המצוין בעמוד המכירה באתר. ימי ההספקה ימנו החל מיום העסקים העוקב ליום קבלת אישור רכישה. עם זאת יתכנו עיכובים ומדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי הספקים ובשירות השליחות.
 6. החלוקה מתבצעת בהתאם לאזורי החלוקה וליישובים בהם קיימות נקודות חלוקה של חברת השליחויות המספקת שירותים לאתר. על המשתמשת לוודא טרם ההזמנה שאכן ניתן לספק את ההזמנה לכתובת הפיזית המבוקשת על ידה. במקרה בו יש למשתמשת ספק לגבי אזורי החלוקה, עליה לפנות לאתר טרם ביצוע ההזמנה.
 7. במקרים בהם שירות השליחות אינו מספק שירות לכתובת המשתמשת או שנדרשת עלות שליחות מיוחדת – צוות האתר יעדכן את המשתמשת בדבר השינוי הצפוי בעלות המשלוח. יובהר כי בעלות המשלוח המיוחדת יישא המשתמש, ככל שלא נקבע אחרת על יד צוות האתר. במקרים בהם לא ניתן יהיה לבצע משלוח בשל סירוב המשתמשת לתשלום עלות שליחות מיוחדת או בנסיבות אחרות הקשורות בשירות השליחות האתר יאפשר למשתמש לבטל את ההזמנה.
 8. עלויות ביטוח המשלוח יחולו על המשתמש. בכל מקרה האתר לא יישא באחריות לביטוח המשלוח או לפגמים שייווצרו בזמן המשלוח.

י. פרסומות, יישומים, עוגיות וקישורים חיצוניים

 1. שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניה האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר.
 2. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמשת לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא"ל ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמשת נותנת את הסכמתה למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ומסכימה שפרטיה ישמרו במאגר המידע של האתר.
 3. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לאתר דרך לשונית 'צור קשר'.
 4. עם כניסתך לאתר נשלחת ‘עוגייה’ (Cookie) למחשב שלך המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 5. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמשת יכולה לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
 6. יתכן שמוצגות באתר פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע"י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. אין בפרסומם משום הבעת עמדה, עידוד או המלצה של האתר לגביהם. מוצרים ושירותים אלו וכל הקשור ברכישתם ובשימוש בהם הם באחריות המפרסם בלבד.
 7. באתר מופעלים, בין היתר, מנוע חיפוש מתקדם לאיתור תכנים מהאתר לרבות 'מתכונים ממומנים' אשר דינם כדין פרסומת; פרסומות למגוון מוצרים ושירותים מסחריים וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי מכירות ואתרי ספקים המציעים למשתמשות מוצרים או שירותים באמצעות קופונים והטבות. האתר אינו מתחייב לציין באתר את מלא פרטי הצדדים כאמור, אינו מתחייב כי המידע יהיה מלא ומעודכן ואינו מתחייב לאמתותו או למהימנותו. האתר לא יישא בכל אחריות הנוגעת לשירותים או למוצרים אשר יוצעו על ידי צדדיים שלישיים בפרסומות או בכתבות יחסי ציבור באתר.
 8. לאתר אין כל אחריות או קשר להצעות למכירה וקניה מטעם צדדים שלישיים, לרבות בין המשתמשים לבין עצמם. האתר לא יהיה אחראי למצגים, התחייבויות, הצעות למתן או לקבלת שירות או נכס ולכל נזק כספי או אחר הנובע מהסתמכות על אלה.
 9. האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בדבר תוכנם או אבטחתם). באחריות המשתמשת לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע או ביצוע רכישות בהם) הוא באחריות המשתמשת בלבד.

כ. העדר אחריות

 1. בעל האתר אינו אחראי בכל אופן שהוא לתכנים המועלים לאתר ע"י צדדים שלישיים. על המשתמש לבדוק את נכונותו ו/או דיוקו ו/או יעילותו ולהעריך את המידע בעצמו ובאמצעות מומחה מהתחום אליו קשור התוכן.
 2. בעל האתר אינו מתיימר להעניק כל הכשר ו/או גושפנקא ו/או המלצה ו/או אחריות באשר לכל אדם ו/או בעל מקצוע ו/או עסק ו/או מוצר ו/או שירות ו/או עניין אחר המפורסמים באתר, טיבם, תוכנם ו/או מחירם. בפרט, אין בעל האתר בודק ואינו יכול לוודא את הכשרת המפרסמים, את טיב השירותים ואיכותם או את עמידת המפרסמים בנתונים שהם מפרסמים ו/או בכל הבטחה אחרת. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות בנושאים אלה כצרכן סביר וזהיר. בעל האתר וכל מי מטעמו לא יחויבו בכל אחריות בכל הקשור לכך.
 3. בעל האתר אינו ולא יהיה אחראי לכל אבדן ו/או הפסד ו/או נזק מכל סוג או מן שהוא שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר כתוצאה מאי-כיבוד הבטחה בידי בעל עסק ו/או כל אי-שביעות רצון של המשתמש מהמפרסם ו/או מהמוצר ו/או השירות ו/או מכל כשל ו/או פגם במוצר ו/או שירות ו/או מכל גורם אחר הקשור למפרסמים ו/או למוצר ו/או שירות באמצעות האתר.
 4. בעל האתר אינו ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין משתמש לבין מפרסם ולא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל הצהרה ו/או התחייבות של מי מהצדדים ו/או לכל עניין אחר הקשור להתקשרות כאמור.
 5. כל האיורים, תמונות, והתיאורים המילוליים והאחרים של המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר הינם להמחשה בלבד ולכן בעלי האתר אינם אחראים כלפי הצרכנים בכל דרך שהיא.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי בכל מקרה שעל אף האמור לעיל, תחול אחריות כלשהי על בעל האתר, חבותו לא תעלה על הסכום ששולם, אם שולם בידי המשתמש בגין השימוש באתר .

יא. אופן התבטאות

 1. המשתמשים בפורומים ובכל אזור אחר של אתר זה נדרשים לשמור על לשון נקייה ומנומסת ולהימנע מלפגוע בכל אדם אחר ו/או להסית לשנאה ו/או לגזענות ו/או אלימות ו/או לפגוע בטעם הטוב ו/או ברגשות הציבור.
 2. עם זאת מובהר כי ההשתתפות בפורום ובדו-שיח באתר זה הנה וולונטרית ועל המשתמש לקחת בחשבון שמשתמשי פורומים ואינטרנט אחרים אינם תמיד מקפידים על ההוראות הנ"ל.
 3. אין להזדהות באתר בזהותו של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר ו/או ליצור מצגים מטעים בקשר לנכונות זהותו של המשתמש ו/או תפקידו.
 4. בעל האתר לא יהיה אחראי בכל מקרה של פגיעה במשתמש ו/או בכל צד ג'.

יב. תלונות

 1. בעל האתר מכבד זכויות יוצרים וזכויות אחרות והוא קורה למשתמשי האתר לכבד גם הם זכויות יוצרים וזכויות אחרות של צדדים שלישיים.
 2. כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר מתבקש לפנות לבעל האתר כאן תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
 3. בתלונה שעניינה הפרת זכויות יוצרים יש להוסיף הצהרה כי הפונה הינו בעל זכות היוצרים בחומר שלגביו מוגשת התלונה ו/או נציגו המוסמך של בעל זכות היוצרים.
 4. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר על פי המתחייב על פי דין.

יג. קישורים

 1. הקישורים באתר זה הנם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן כל התחייבות ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו. בעל האתר אינו אחראי בגין כל קישור כאמור ו/או בקשר לכל אתר שאליו יבוצע הקישור ו/או לכל תוכן המצוי בו.
 2. יצירת קישורים לאתר זה מותרת ובלבד שהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ושאין בקישור או באופן ביצועו משום הטעיה של צדדים שלישיים או פגיעה בבעל האתר.
 3. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או להסיר בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל קישור ו/או הפניה לקישור שאינו חפץ בהם לפי שיקול דעתו המוחלט ו/או לדרוש הסרתו.

יד. פרטיות ומידע רגיש

 1. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים ועל בטיחות העסקות במתבצעות דרך האתר. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.
 2. פרט למידע הנמסר לצורך רישום באתר ו/או לצורך רכישת מוצר או שירות, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.
 3. בביצוע רישום לאתר ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעל האתר רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם בעל האתר ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, ואלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעל האתר למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- info@hommyfood.co.il  או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 4. מידע נוסף על המידע שאנו אוספים בקשר למשתמשים ועל השימוש הנעשה בו מתפרסם במדיניות הפרטיות.
 5. האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי שיימסר ע"י משתמשת באתר או ייאסף במהלך הגלישה באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהותה באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP מועדי שימוש וכולי.

טו. שיפוי

המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

טז.הפרת התקנון

 1. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, עובדיו, בעליו וכל גורם מטעמם או צד ג' בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכימם כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 2. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

יז. טיפול בתקלות

 1. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
 2. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

יח. שונות

 1. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים בגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף האתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.
 2. כל דבר האמור בתנאי שימוש אלה בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
 3. בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר.
 4. בעל האתר ו/או מי מטעמו רשאים להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או לסגור אותו.
 5. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד.
 6. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לחסום את הגישה לאתר לכל אדם ו/או גורם לפי שיקול דעתו, לרבות לכל מי שיפר הוראות אלה. זאת, מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בכל הליך משפטי על פי דין כנגדו.
 7. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 8. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.
 9. במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.
 10. המשתמש מוזמן לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמשת לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון, דרך טופס 'צור קשר' באתר או בדוא"ל האתר.
 11. השימוש באתר לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש. הבעלות באתר ובתכניו יוותרו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ובשירותים אחרים באתר ושימוש בהם תעשה אלא על פי הקבוע בתקנון זה ובכפוף לקבלת אישור בכתב מהאתר.
 12. על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר על יד פנייה לכתובת הדוא"ל:  info@tunisianfood.co.ilאו באמצעות טופס 'צור קשר' שבאתר. צוות האתר ראשי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה עם האתר) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
 13. צוות האתר עושה מאמצים בכדי להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו.
 14. צוות האתר עושה מאמצים על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה שאינה תלוי בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת, למשל. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של תכנים ושירותים הנכללים בו.
 15. השימוש באתר הוא באחריות המשתמש בלבד. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. כמו כן יתכן שיוצגו באתר פריטים ומוצרים שאינם במלאי האתר.
 16. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנים ואת השירותים הניתנים בו על פי שיקול דעתו הבלעדי. בתוך כך שמורה לאתר הזכות לבטל או לשנות מחירי מוצרים או תנאי מבצעי הנחות וקידום מכירות. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך.
 17. האתר ראשי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשות ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.
 18. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.