למה כדאי לאכול אוכל עם כשרות מהדרין?

אוכל ביתי בקלות
למה לאכול אוכל בד"ץ

קיימים שני סוגי כשרות עיקריים: הכשרות הרגילה וכשרות ה"למהדרין". כשרות המהדרין קיימת גם ככשרות רבנות מהודרת וגם בבד"צים הפרטיים- שהיקפם שונה ומשתנה בין הכשרויות הפרטיות השונות. מה ההבדל בין הכשרות הרגילה לכשרות המהדרין, באופן מעשי ובאופן הלכתי? מדוע עשויות להיות הגדרות שונות בתוך כשרויות המהדרין? ומדוע כדאי להקפיד על אכילת אוכל כשר למהדרין? על כך ועוד, במאמר זה.

כשרויות מהדרין: רבנות ופרטי

חשוב להבין על מה מדברים כאשר דנים ביתרונותיה של כשרות למהדרין. שני סוגי הכשרויות הם כשרות רגילה, לעומת כשרות למהדרין.

ככלל, מבחינה הלכתית, ישנם כללים לפיהם יש להכריע האם יש להחמיר או להקל: אם מדובר במחלוקת סביב דברי חכמים, הרי שיש להקל; ואם מדובר בדאורייתא- היינו, מהתורה- הרי שבמקרה שיש רוב שסובר שיש להקל, מקלים; ואם קיים שוויון בין הסוברים להחמיר לבין הסוברים להקל, הרי שיש להחמיר.

בפועל, ההבדל בין כשרות מהדרין לרגילה היא ברמת ההקפדה הנדרשת, וכן ברמת הפיקוח הנדרש. בהיבט ההקפדה, כשרות המהדרין נוטה להחמיר. כמו כן, במישור הפיקוח, בעוד בכשרות רגילה משגיחי הכשרות מגיעים מדי פעם כדי לבדוק את התנהלות המקום, בכשרות למהדרין קיים פיקוח צפוף של משגיח הכשרות.

לעניין זה, יש להבחין בין כשרות המהדרין של הרבנות, לבין כשרויות המהדרין הפרטיות (בד"צ בית יוסף, חתם סופר, העדה החרדית, הרב לנדא ועוד). בכשרות הרבנות המהודרת אכן נדרש פיקוח צמוד; לעומת זאת, בבד"צים פרטיים, הדבר תלוי בכל בד"צ לגופו.

הגדרות שונות למוצרי מהדרין

למרות שיכול להישמע שכשרות "למהדרין" היא כשרות אחידה, הרי שיכולים להיות הבדלים פנימיים בתוך המהדרין.

  • סוגי כשרויות שונים: כפי שנכתב לעיל, יכול להיות הבדל בהיקף הפיקוח הקיים בין כשרויות פרטיות לבין כשרות הרבנות המהודרת.
  • הידורים שונים: בין עדות שונות, יתכנו הידורים שונים. כלומר, יתכן שעדה מסוימת תתפוס הקפדה כלשהי כהידור, בעוד עדה אחרת לא תתפוס אותו ככזה.
  • סוגיות שונות: יתכנו תפיסות שונות של מהדרין בסוגיות שונות. כך, למשל, קיים דיון בסוגיית גידולי שמיטה: יש הסבורים שההידור הוא להימנע לחלוטין מ"היתר מכירה" ולרכוש יבול חו"ל בלבד, שם ברי שאין בעייתיות, כי אין שמיטה בחו"ל; ולעומת זאת, יש שיסברו שההידור הוא דווקא בלקנות "היתר מכירה" מיהודים בארץ הקודש.

למה כדאי לאכול בכשרות למהדרין?

הקפדה על אכילת אוכל בכשרות מהדרין כוללת מספר מעלות:

  • הימנעות מהספק: הפיקוח ההדוק של כשרות המהדרין מונע טעויות או תקלות אפשריות בכשרות האוכל. הכשרות הרגילה כשרה, כמובן, אך יש בפיקוח ההדוק של המהדרין כדי להימנע ספקות שעלולים לצוץ בפיקוח הדוק פחות.
  • הידור כמעלה עצמאית: מהבחינה הרוחנית, הידור משמש מעלה בפני עצמו. קל וחומר במציאות שבה ניתן למצוא במקומות רבים כשרות מהודרת, ראוי להשקיע ולהתאמץ כדי להדר במצוות.

לסיכום

לאוכל מהדרין יתרונות רבים בפן הפיקוחי והדתי, אם חשוב לכם לאכול אוכל מהדרין תקפידו על כך. תוכלו להכין עם אוכל בכשרות מהדרין מכוון רחב של מאכלים כמו קוסקוס במיקרוגל, אוסובוקו ועוד.

לכתבה הקודמת